Toshiba Satellite L850 i7-3610QM PSKDLA-0CD00S

Toshiba Satellite L850 i7-3610QM PSKDLA-0CD00S

  • Manufacturer: Toshiba
  • Unavailable
  • Toshiba Satellite L850 i7-3610QM PSKDLA-0CD00S
  • Toshiba Satellite L850 i7-3610QM PSKDLA-0CD00S
Product description
  • The Toshiba Satellite L850 i7-3610QM PSKDLA-0CD00S is manufactured by Toshiba and was added in December 2014 in the Laptops section